Algemene privacyverklaring

1. Waarom verzamelen wij jouw gegevens?

Om energieprestatiecertificaten op te maken hebben wij contactgevens van zowel eigenaar als eventueel huurder nodig, om zo een afspraak te kunnen maken voor het plaatsbezoek. Wij dragen zo goed mogelijk zorg voor al deze gegevens maar zijn genoodzaakt deze 10 jaar (gedurende de geldigheid van het afgeleverde epc dus) bij te houden in geval van controle door het Vlaams Energie Agentschap.

Volgende gegevens krijgen wij steeds van u zelf, of via kantoren die met EPC Evergem samenwerken:

·        Facturatieadres

·        Projectadres en type woning (i.v.m. prijsofferte)

·        Eventueel nog een bijkomend adres waar het epc naar gestuurd mag worden indien dit niet één van de bovenstaande is

·        Telefoon of gsm – nummer

·        Emailadres

·        Is het pand voor verkoop/verhuur (dit is op vraag van de overheid, voor hun statistieken)

·        Eventueel bijkomende informatie (bouwjaar woning, …)

·        Hoe u bij EPC Evergem terecht kwam (i.v.m. onze eigen marketing)

 

Aan wie geven wij jouw gegevens door? 

Onder normale omstandigheden geven wij uw gegevens aan niemand door, maar uiteraard zijn hier uitzonderingen op, waarover u steeds vooraf geïnformeerd wordt en welke u steeds kan weigeren:

·        In geval van samenwerking met een elektrisch keurder, keurder van stookolie – tanks, … zal deze – indien de afspraken niet op hetzelfde tijdstip kunnen doorgaan – uw contactgegevens (adres, telefoonnummer en email) ontvangen.

·        Bij een zeer gevulde agenda is het mogelijk dat uw dossier doorgegeven wordt aan een collega – energiedeskundige, hierover zal u uiteraard vooraf geïnformeerd worden en de mogelijkheid hebben om dit te weigeren.

·        Indien u via een kantoor bij EPC Evergem terecht komt, zal het kantoor soms bij de geadresseerden staan in de mailings en ook meteen een kopie van het energieprestatiecertificaat ontvangen om de dossiers zo vlot mogelijk te laten verlopen, zo kan men uw pand zo snel mogelijk te huur of te koop zetten. Uiteraard kan u vragen om alle correspondentie enkel via uzelf te laten verlopen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 

Bij EPC Evergem zijn we zeer bewust van het belang van privacy en het beschermen van uw gegevens. De opgeslagen gegevens worden steeds beveiligd met wachtwoorden en een degelijk ICT – beveiligingssysteem.

Na 10 jaar is het epc vervallen en zijn we niet meer verplicht om uw dossier/gegevens bij te houden, indien u daadwerkelijk gewist wilt worden uit ons systeem, kan u dit steeds vragen per mail/brief.

2. Website en privacy disclaimer

Download hier